عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  آدمها مثل کتابند!

آدمها مثل کتابند!

آدمها مثل کتابند!
از روی بعضیها باید مشق نوشت و آموخت
از روی بعضیها بایدجریمه نوشت و عبرت گرفت
بعضیها را بایدنخوانده کنارگذاشت
و بعضیها را باید چندبار خواند تا معنیشان را فهمید

  ارسال  نظر

سوال: مجموع دو عدد 5 و 6

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler