عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  لبخند من

لبخند من

مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه می گذرد ...
عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور می کنند ؛

و باعث لبخندم می شوند ...!

  ارسال  نظر

سوال: اسب سفید رستم چه رنگی بود؟(فارسی بنویسید)

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

نظرات  

رهگذر
هيچ باراني نمي بارد مگر صفا دهد
هيچ گلي جوانه نمي زند مگر هديه شود
هيچ خاطره اي زنده نمي ماند مگر شيرين باشد
هيچ لبخندي نيست مگر شادي بياورد
و هيچ بهاري نمي آيد مگر سال ديگري در پيش باشد
پس بگذار باران شوق بر زندگيت ببارد تا روحت را صفا دهد
گل هاي عشق در دلت جوانه زنند تا آنها را به ديگران هديه كني
خاطراتت قشنگ باشند تا همواره بيادشان بياوري
لبخند بر لبانت نقش بندد تا شادي را بيفشاني
و بهار بيايد تا بداني باز هم فرصت بودن هست.....