عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  همـــــه آدم ها

همـــــه آدم ها

همـــــه آدم ها ...
بودنشان دلت را گرم نمیکند ،
و با رفتنشان دلت نمیگــیرد ...
اما بعضی ها فرق دارند ...

وقتی وارد زندگی‌ات میشوند همه جاهای خالی‌ را پر میکند...
دوست داری همیشه کنارت باشند..
از نگاه کردنشان سیر نمیشوی ..
تعدادشان زیاد نیست ،
این آدم‌ها را نبـــاید از دست داد ،
این آدم ها دوست داشتنی اند ..
انگیــــــزه زندگی اند ...
باید همیـــــــــشه باشند تا آخــــــــر دنــــــیا . !

تگ ها 

  ارسال  نظر

سوال: اسب سفید رستم چه رنگی بود؟(فارسی بنویسید)

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler