عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  آدم‌ها.. انسان ها

آدم‌ها.. انسان ها

آدم‌ها زندگی می‌کنند… انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند !
آدم‌ها می‌شنوند !… انسان‌ها گوش می‌دهند
آدم‌هامی‌بینند… انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند !
آدم‌هادر فکر خودشان هستند…انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند
آدم‌هامی‌خواهند شاد باشند… انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند !

آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…
انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند !

آدم‌هاانتخاب کرده‌اند که آدم بمانند…
انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند !

آدم‌هامی‌توانند انسان شوند…
انسان‌ها در ابتدا آدم بودند !

آدم‌ها.. انسان ها ...
آدم‌ها... آدم‌اند...

تگ ها 

  ارسال  نظر

سوال: سیاره ای که بر روی آن زندگی میکنیم چه نام دارد؟

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

نظرات  

arya
ده س خوش!!

نظرات  

raha javid
جاذبه زمین سیب را به زمین انداخت، و جاذبه سیب آدم را..
فرقی نمیکند، سیب یا زمین..، "سقوط"سرنوشت دل دادن به هرجاذبه غیر از خداست!

نظرات  

علیرضا
هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان

“خــُسـرو” و “شیـــرین” . . . “لیـلی” و “مـَجنــون”

“رامیـن” و “ویـس” . . . “پیــرمــَرد” و “پیرزَن”

“تــو” و “اون” . . .

“مــَن” و “تــَنهـآیی . . .”