عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  گاهی باید نبخشید

گاهی باید نبخشید

گاهی باید نبخشید،کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید...

گاهی نباید صبر کرد و رفت ،تا بدانند که اگر ماندی رفتن را نیز بلد بودی..

و گاهی باید به ادمها از دست دادن را متذکر شد،ادمها همیشه نمی مانند(برای همییییشه میروند)‌

گاهی باید بد بود ،برای کسی که فرق خوب بودنت را نمی داند...‌‌

  ارسال  نظر

سوال: مجموع دو عدد 5 و 6

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler