عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  یک بار عمیقا عاشق می شوند.

یک بار عمیقا عاشق می شوند.

آدم ها

یک بار عمیقا عاشق می شوند.

چون فقط یک بار نمی ترسند که همه چیز خود را از دست بدهند؛

اما بعد از همان یک بار

ترس آنها آنقدر عمیق می شود

که عشق دیگر, دور می ایستد!


  • ilin

  • 79

  • 0

  ارسال  نظر

سوال: مجموع دو عدد 5 و 6

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler