عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  بعضی وقتها

بعضی وقتها

بعضی وقتها ، دلت میگیره اما کسی متوجه نمیشه!
بعضی وقتها ، احتیاج به کمی دلداری داری اما کسی نیست!
بعضی وقتها ، چشمات پر میشه و بغضت سرکشی میکنه اما.......
بعضی وقتها ، خودت باید اشکات پاک کنی و به خودت دلداری بدی
عجیب اینکه این بعضی وقتها ،بیشتر وقتها هستند


تگ ها 

بعضی, وقتها

  ارسال  نظر

سوال: اسب سفید رستم چه رنگی بود؟(فارسی بنویسید)

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler