عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  بهشت واقعی

بهشت واقعی

گاهی یک نفر
بانفس هایش...
بانگاهش...
با کلامش...
با وجودش...
با بودنش...
برایت بهشتی میسازد از این دنیا
که بدون او دیگر بهشت واقعی را هم نمیخواهی..
...

  ارسال  نظر

سوال: اسب سفید رستم چه رنگی بود؟(فارسی بنویسید)

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler