عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  نه تو می مانی و نه اندوه نه من

زیباترین قسم سهراب سپهریزیباترین قسم سهراب سپهری

نه تو می مانی و نه اندوه نه من
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رودقسم
و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت
غصه هم می گذرد.
آن چنانیکه فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز ...

  ارسال  نظر

سوال: اسب سفید رستم چه رنگی بود؟(فارسی بنویسید)

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

نظرات  

amour
تو همان شقايق شعر سهرابى
تا تو هستى زندگى بايد كرد